יוסי רחובות כ''ה ניסן ע''ה 16:42

מה קורה עם אפריים?

מה מצבו כעת
  כ' תמוז ס''ה 16:27

התמימים

זה שנפל מהגג של 1414 (לא מהחלון) זה אברהם ולס, שמצבו משתפר. חיים אפרים וקסלר נדרס בסמוך לבנין 1414, ומצבו כנ"ל. חיים אפרים בן שרה מינדל ואברהם בן פנינה פערל לרפו"ש נאו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 מנדוש כ' תמוז ס''ה 13:59

חיים אפרים

זזה שנפל מהחלון?
  כ' תמוז ס''ה 13:14

מצבו של חיים אפרים

מצבו של חיים אפרים שי' לא השתנה, לטובה או לרעה. (דהיינו: הוא שוכב כבר קרוב ל4 שבועות ללא הכרה). יש להמשיך באמירת התהילים, לימוד, התוועדויות וכו' וכו' - לזכותו. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!