טל ט' ניסן ע''ה 05:32

מסירות הרצון, ולא מסירות נפש!

אודה לכם אם תוכלו לתת לי ציטוט מהרבי שליט"א מלך המשיח. שכיום אין צורך במסירת הנפש, אלא במסירת הרצון. יחי המלך המשיח!