ל.ג. י''ט כסלו ע''ו 11:44

מכתב נוקב לרבני חב"ד!!

מה לנו, התמימים, כי נלין על הקונסול, החותם את החותמת השחורה, האשמה הבלעדית תלויה בהנהלת הישיבה. הם האחראים הבלעדיים לסבל הרב שצריכים לעבור התמימים שכל חפצם ורצונם הוא ללמוד שנה "תמימה" - תמימה, ללא כל דאגות על הראש. ולא זו בלבד, אנחנו התמימים, אמורים לשלם את מחיר השחיתות של ההנהלה. הייתי רוצה לספר כמה עובדות,המוכיחים על כך (בתור נסיון שצברתי במהלך שנת ה"קבוצה" שחלפה) וכאן ברצוני להדגיש, אילולא הייתי מפחד מהטרור(!) שמשליטה הנהלת הישיבה הייתי חושף את שמי ברבים, אך מה לעשות ועדיין אין לי שכפ"צ להגן על עצמי!!! * להלן העובדות הפשוטות: עובדה מס´ 1) ובכן, כידוע לכל כ"ק אדמו"ר מלך-המשיח הורה בזמנו, להנהלת הישיבה לא לגבות מאומה מתלמידי הישיבה הבאים לשנת הקבוצה. אז, בימים ההם, הקשיים התקציביים שעמדו בפני הנהלת הישיבה, היו רבים לאין ערוך מה"קשיים" דהיום, אך עם-כל-זה, הורה הרבי מה"מ, לא לגבות תשלום. "תפקידו של הבחור הוא ללמוד בשקידה והתמדה, עול הכסף מוטל על ההנהלה בלבד" - כך בדיוק אמר הרבי מה"מ. בשנה שעברה, לאחר מספר שנים של עמל, הושלם בנין הפנימיה, את כל הכסף(!) שהיה נדרש לבניה מימנו מספר גבירים. כשנפתח הבנין בח"י אלול שנה שעברה, עמדה הנהלת הישיבה עם עודפי כסף נזיל(!), ולא כפי שפורסם שהישיבה עדיין בחובות. כל תלמיד שרצה לקבל "אפידייוויט" היה צריך לשלם $150 טבין ותקילין להנהלת הישיבה. בחשבון פשוט זה יוצא $1800. וכעת באה עובדה מס´ 2: הורים רבים שלא היה באפשרותם לשלם סכום כזה של כסף, ובשנה רגילה היו שולחים עם בנם סכום כסף לשאר הוצאות, שכאן בארה"ב "שאר הוצאות" מסתכמים בהרבה הרבה כסף, שלחו עם בנם רק את ה"שכר לימוד" מאחר שלא היה באפשרותם לשלוח עוד כסף. הם הסתמכו על כך, בכאב לב גדול אמנם, שהבן יעבוד קצת בשעות הפנאי וכך יממן את שהייתו כאן. אך, השנה, לפתע פתאום, מאחר שההנלה נוכחה שה"טריק" עובד ואפשר לסחוט את ההורים, החליטה ההנהלה להפעיל "שרירים". ההנהלה החלה להפעיל רישום בסדרים, דהיינו כל בחור נרשם 8 פעמים ביום אם הופיע לסדר או לא. במשך השנה, בחור שלא הופיע לסדרים, היינו, שחיסר כמה סדרים, סולק למפרע מבנין הפנימיה, ורק לאחר פגישה עם "מרן ראש הישיבה", הוא התקבל חזרה, עם תנאים מגבילים. כמובן שזהו דבר חשוב מאוד להיות כל הסדרים, ועוד יותר, חמור הוא מאוד, להעדר מהסדרים, אך אותם בחורים שנעדרו, טענו נחרצות בפני ההנהלה, שכל הסיבה שהם נעדרו לכמה ימים, כי באותם ימים הם השיגו עבודה כלשהי, שתחזיק אותם למשך כל השנה. "הרי אם לא הייתם דורשים מההורים סכום כזה גדול", טענו הבחורים לפני מרן ראש הישיבה, "לא היינו יוצאים לעבוד בימים ספורים אלו, מה לנו כי תלין עלינו". אך "מרן", המוכר לכל באופיו ה"סבלני", לא שעה כלל לתמימים היקרים האלה. ימים מספר לאחר מכן סח לי אחד מהת´ הנ"ל, "וכי חושב אתה שרציתי לעבוד, לבי נשבר מחדש בכל יום שעבדתי, אך מה לעשות". * חלקם של הבחורים הישראלים בעלי האזרחות האמריקאית לא נגרע. בכל שנה מחתימה הישיבה את הת´ בעלי הדרכון אמריקאי, על טפסים מסויימים, שבאמצעותם מקבלת הישיבה $5000 (!) לשנה על כל בחור. כשמתוך כסף זה הבחור מקבל רק $200. זאת אומרת, $4800 טבין ותקילין, נשקלים לידיהם של ההנהלה. אך, אילו חשבתם שבכך נפטרים הבחורים מתשלום שכר הלימוד המופקע, טעיתם. אותם בחורים נאלצו לשלם בשנה שעברה $120 עבור חודש. תכפילו $4800 ב-100 בחורים בעלי דרכון אמריקאי. חצי מליון דולר לשנה. * אבל השנה, שוב פעם אין כסף, אז מעלים את המחיר $200 לחודש. $2600 לשנה. תלמידי התמימים, צריכים לצאת בדרישה נוקבת לרבני חב"ד, לכם יש את הכוח, בידכם הדבר - ע צ ר ו א ת ה ש ח י ת ו ת נ.ב. עובדות אלו (ה-$5000 דולר לשנה וכדו´) מוכחות ע"י מסמכים שיש בידי, אחת לאחת, ובעתיד הקרוב אפרסם מסמכים אלה מעל גלי האתר.
 רפאל בס ד' כסלו ס''ג 01:43

מודה ועוזב..........................דימונה.

בס"ד קיבלתי כמה תגובות על הודעתי הקודמת, והריני להבהיר שעד שלא יפורסמו המסמכים שעליהם מדבר הת´ ל.ג. הודעתי הקןדמת היא בע"מ מאוד. (כמו"כ ישנו מכתב מהרבי, שכותב "פשקווילים" הוא בגדר "ארור מכה רעהו בסתר". (כנראה בגלל שאינו מפרסם את שמו). לדעתי, הנהלת הפורום צריכה למנוע מצב שבו כל אחד ינצל את החיסיון שפורום נותן כדי להשמיץ (בצדק או שלא בצדק) את זולתו ללא הוכחות וסימוכין ופרסום שמו.)
 zalmen ח' חשון ס''ג 07:13

LOMDIM KI ZE MA SHASHEM ROTZE

 b75 ג' חשון ס''ג 14:53

חוסר אכפתיות

הכיצד יתכן,שבחור יבוא ל-770 לשנה בחוסר כל והוריו המגדלים משפחה ברוכת ילדים כ"י, צריכים להוציא סכום שכזה במשך שנה שלימה ובעבור מה? בעבור שהבחור יהיה במסגרת?! מעניין מאוד. עם איזה תעודה יוצאים הבחורים? אשמח מאוד, שאלו הנוגעים בדבר יקחו זאת לתשומת ליבם. בתודה מראש.
 אליהו י' תשרי ס''ג 15:04

"יושב"

כנראה שהבחור שכתב את השאלה הזאת, בשבילו היתה הישיבה רק מקום שמחממים בו את הכיסא. בישיבה לומדים, תתרגל לזה. מי אמר שצריך תעודה מיוחדת לשם כך. לומדים בשביל ללמוד, כי זה מה שהרבי רוצה. נקודה! לא מוצא חן בעיניך? יש לך בעי´ קשה. תפסיק "לשבת", תתחיל ללמוד! די לססמאות!
 א´ תמים ז' תשרי ס''ג 01:57

בשביל מה?

סוף סוף מישהו מעלה את הנושא על השולחן. אבל בא נלך צעד אחד קדימה. "בשביל מה בחור יושב שש שנים בישיבה. בשביל להיות במסגרת?, ועם איזה תעודה הוא יוצא?"
 שליח מודאג... כ''ז אייר ס''ב 18:12

ולמה השליח כאן

אז לידעתך אני משוטט רק כאן!!! כדי לטעום את 770 ....!!! אבל תמים בתומכח תמימים???????????? מהיכן יש לו אינטרנט????????
 חיים זלמן כ''ז ניסן ס''ב 15:11

בחור אמריקאי הפסד לישיבה

לידיעתך בחור אמראיקאי הוא הפסד לישיבה בארץ, הן מצד איכותו וכמו"כ בחור ישראלי ישיבה בארץ מקבלת עליו ממשרדי הרווחה ומתקציבים נוספים כ -1500 ש"ח בממוצע יותר לידיעתך
 זלמן כ''ה אדר ס''ב 18:54

תגובה יפה - אך מה עם עבודה עצמית?

חתמת את שמך כ"שליח", בכדי שזה יצדיק את עובדת השוטטות באינטרנט. אתה הרי תמים כמו כולם, אז מה ההצדקה לשוטט באינטרנט ובה בשעה לזעוק מרה נגד תמים שיוצא לעבוד - טול קורה מבן עיניך!
 מסתכל מהצד כ''ה אדר ס''ב 17:42

שכר לימוד לתלמידי הקבוצה

ובכן ראשית כל העובדות לא נכונות. הממשלה נותנת תמיכה לישיבה עבור תלמידים שהינם אזרחי ארה"ב רק כאלפיים עד אלפיים חמש מאוד דולר, ולא 5000 כמו שטען התמים הנ"ל. מתוכם מקבל הבחור כ 240 דולר שזה הסכום שבו הוא אמור לקבל ולא יותר מזה. אגב בישיבות כמו אהלי תורה מחייבים את הבחורים לחתום על הצ´ק של ה 240 ולהחזיר אותו לישיבה. אילו היית יודע כמה זה עולה להחזיק בחור בישיבה, לא היית מדבר ככה. שכר לימוד מלא עומד כעל 10,000 דולר לשנה. אז תפסיק להתבכיין על ה 200 דולר לחודש. וחוץ מזה כבחור אמריקאי שאבי היה צריך ללכת לדפוק על פתחי גמחי"ם לקחת עבודות שונות ומשונות לממן לי את השכר לימוד והעיקר לא להיזקק למתנת בשר ודם, גם כשלמדתי בארץ הישיבות לקחו 200$$$$$ כל חודש ואם בחור לא שילם אז אוי ואבוי. כן רוב הישיבות בארץ מרויחים כסף רק מזה שיש אצלם חו"לניקים שזה כסף נקי. אז מצידי אני קצת שמח שסוף סוף נעשה קצת סדר בליובאוויטש. הכל אתם צרייכים לקבל על מגש של כסף??? גם הכנסת אורחים בתשרי, גם קבוצה בחינם, גם 770 בחינם, כי הרי אין לנו????? אחרי זה מתחתנים וגם דירה צריך לקבל בחינם, מספיק כבר עם השטויות האלו, תהיו קצת אחראים על מעשיכם ותתבגרו.
 שליח מודאג... כ''ה אדר ס''ב 15:50

פשוט חוצפה

אם אתה חושב שכך מדבר תמים בתומכי תמימים אז כנראה יש לך בעיה גדולה מאד... תחשוב דע לפני מה"מ אתה עומד....ואתה פשוט גס...אולי עדיף שפנים של אחד כמוך באמת יעברו עידון לפני נסיעה למה"מ להיכן נעלה מסירות הנפש?... כולםםםםםם אשמים?.....גםבנושא יציאה לעבודה ולו למספר ימים...תמים כזה עדיף שישאר בארץ..........
 א´ התמימים 770 כ''ה אדר ס''ב 14:31

אני מצטרף לקריאה

אין ספק שכל התמימים צריכים להתאחד ולגשת לרבנים והתמים הנ"ל חייב!!!!! לחשוף את המסמכים ולמי שיש מידע נוסף מוזמן לחלוק אותו איתנו....
 רפאל בס כ''ה אדר ס''ב 02:03

שחיתות ב"קבוצה"

בס"ד מכתב מזעזע באמיתותו הנוקבת. כל מילה נוספת מיותרת. אני קורא לכל התמימים להביע כאן הזדהות עם המכתב, ולתמים ל.ג. לחשוף את המסמכים שבידיו.