אחד התמימים ט''ז אדר ע''ג 02:31

שלימות הארץ

זה עתה יוצא פלייר בנושא שלימות הארץ אבקש להגיה את המודעה: אל תזיק לעצמך! לקט משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בענין המחאה על שלימות הארץ. המחאה דוחה אפילו לימוד תורה. אך השולחן ערוך פוסק שמצוה שהזמן-גרמא דוחה לימוד התורה, וצריך לעשות את המצוה כי הזמן-גרמא, ועי"ז נפעל יתרון בלימוד התורה שבא לאחרי קיום המצוה שהזמן-גרמא. משיחת י´ שבט תש"מ "לא תעמוד על דם רעך" בענין הקשור עם שפיכות-דמים ממש, ישנו ציווי " לא תעמוד על דם רעך"! [ומה שפלוני ופלוני שותקים-אינני יודע תירוץ לזה, שאלה זו צריכים לשאול אותם]. משיחת מוצאי זאת חנוכה תשמ"ו האם המחאה תועיל? והתוצאה המיידית מן המחאה תהיה-לא למסור רחמנא ליצלן עוד שטחים הנמצאים ביד ישראל. משיחת י"ט כסלו תשמ"ג מי ששותק יותר גרוע מהממשלה כבר הגענו לירידה מבהילה ביותר, בין מצד אלה שעושים את הענינים הבלתי-רצויים, ויותר מזה מצד אלא ששותקים. משיחת יום שמחת-תורה תשל"ט למה אף אחד אינו מוחה? אבל עתה נעשה המעמד ומצב באופן ש"אין פוצה פה ומצפצף"!-וכל זה משום שפלוני בן פלוני קיבל "צ´יק" עבור הישיבה שלו, כדי שישתוק ולא ימחה על ענינים הקשורים עם פקו"נ של יהודי אחר! משיחת ש"פ נח תשמ"ב ציפיתי, שיום-יומיים לאחר המעשה (רצח הילדים במעלות) יקומו ויצעקו. משיחת ש"פ בהר-בחוקותי תשל"ד רובם ככולם הם מחבלים משיחת ש"פ תולדות תשל"ד אם יגרשו אותם זה לא יעזור הכל יודעים שאפילו אם המחבלים יצאו בעירום ובחוסר כל, הנה תיכף ומיד בבואם לא´ המדינות ששם אין בעלות עליהם, אזי יציידו אותם בכל כלי הנשק, הן נשק קל והן נשק כבד משיחת י"ג תמוז תשמ"ב כמה פעמים צריך למחות זהו ההלכה שאע"פ שכבר דיברו תשעים ותשע פעמים, והמצב נשאר כמקודם (שלכן עדין שייך ציווי "הוכח תוכיח") – מוטל עליו הציווי "אפילו מאה פעמים"! ובפרט כשירצו – יבחינו שאם לא המחאה – מי יודע לאיזה מעמד ומצב היו מגיעים, רח"ל אם לא היו מדברים תשעים ותשע פעמים עד עכשיו. משיחת מוצאי ש"פ במדבר תשל"ט מי שלא מוחה הולך נגד השולחן-ערוך ומזיק לעצמו לאלה ששותקים-איני יכול לעשות דבר, אך הם עצמם יודעים שזה היפך דין בשולחן-ערוך, שכאשר יהודי בקצוי – תבל עושה עניין שאינו על - פי שולחן - ערוך – הרי כל יהודי היכן שרק יהיה, מוכרח לומר (באופן שהשני ישמע) שהוא עושה דבר שאינו על – פי שולחן – ערוך, ועשייתו מזיק לעושה, ומזיק, כביכול, ל"שכינתא בגלותא" – "השוכן איתם בתוך וגו´. משיחת י"ט כסלו תשל"א יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 אלעזר פרץ כ''ז ניסן ס''ב 16:16

לגרש - או להשמיד?

מי הוציא את החומר החדש בנושא שלימות הארץ? וכן: שמתי לב שישנם חילוקי דיעות בנוגע לגירוש/השמדת המחבלים. מה דעתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח בנושא זה: האם יש צורך להשמיד את המחבלים או רק לגרשם? אודה על התייחסותכם לעניין. כוח"ט - יחי המלך!