שאלה כ''ב ניסן ע''ה 07:42

שאלה

אני בחור מסורתי, לא דתי, ויש לי שאלה שחשבתי עליה...לאחרונה התקיים בירושלים מצעד הגאווה, שבו מספר אנשים חרדים הפגינו מולו ואף דקרו אנשים, השאלה שלי היא כזאת, ישנם האומרים שדויד המלך היה הומוסקסואל בעצמו, אז מדוע החרדים כל כך מתנגדים, לא שאני בעד אבל אני מאוד אשמח לשמוע תשובה.
 ר' ישראל בן מנחם י''ט תמוז ס''ה 04:37

אהבת דוד ויהונתן, אהבה שאינה תלויה בדבר

מדוע אנו אוהבים מישהו מסויים? בד"כ בגלל תכונות מסויימות אצלו, או חזות פנים, או כל סיבה אחרת - זוהי אהבה שתלויה בדבר, ונאמר על זה "בטל הדבר, בטלה האהבה". אצל דוד המלך ע"ה, האהבה לא היתה תלויה בכלום, כי דוד בגלל שהיה צדיק יסוד עולם, שכל נשמות הדור כלולות בו, ראה בכל יהודי (כמו פעולת הרנטגן) את הנשמה שבו, שהנשמה תמיד היא טובה, רק שהגוף מכסה עליה, ולכן דוד המלך ע"ה היכול היה לאהוב כל יהודי, באהבה שאינה תלויה בדבר. להמחשת העניין אספר לך על אהרון הכהן - שנאמר עליו: "שהיה אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה". - מהי ההדגשה במילה אוהב את הבריות? בריות אלו אנשים שאין להם לכאורה שום שייכות לתורה ומצוות, והמעלה היחידה שלהם שהם בריותיו (יצירי כפיו) של הקב"ה. גם אותם קירב אהרון הכהן, כי הוא ראה לתוכם, לתוך הנשמה שלהם (הנשמה היא "חלק אלוקה ממעל) הנשמה היא חלק מהקב"ה - והנשמה היא תמיד טובה, רק שהגוף ("שחוטא לפעמים") מכסה עליה. אחד מתפקידיו של אהרון הכהן היה, להדליק את המנורה במקדש, שנרותיה הם כנגד נשמות ישראל, כך שבעצם אהרון הכהן, בהדלקתו מידי יום את נרות המנורה בציווי הקב"ה, היה נותן כוח וחיות לכל נשמות ישראל באשר הם, ולכן היה לו את הכוח לראות לתוך האנשים. ולאהוב אותם באהבה ללא גבולות. כל הפרשנים השונים והמשונים, שפרשו שדוד המלך ע"ה, התנהג ח"ו בהתנהגות בלתי מוסרית, זו או אחרת. היו פרשנים שאינם שומרי תורה ומצוות לעת עתה, (או גויים הכלל) שאין להם שום הבנה והשגה בתורת ישראל, ובטח שלא במושגים של פנימיות התורה (קבלה) - "נשמה", "נשמה כללית", וכו'. לכן גם הפירושים שלהם מובנים על מושגים חילוניים טהורים, שאין להם שום אחיזה, בעולם התורני הרחב. בכל מקרה של שאלות, או ספיקות ח"ו, אני מציע לך לפנות לרב מוסמך, או בית חב"ד בסביבת מגורייך. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
  י''ח תמוז ס''ה 13:31

אין פירוש כזה

אין שום פירוש כזה שדוד המלך היה מה שכתבת. דוד המלך היה צדיק שמימיו לא חטא, וכמו שאומר בתהילים "ולבי חלל בקרבי", ובתניא מבואר שלא היה לו יצר הרע, כי הרגו ע"י תעניות וסיגופים. ומעשה זה הוא עבירה חמורה ביותר, שעונשו מיתת בית-דין. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ... י''ח תמוז ס''ה 12:53

אבל בתנ"ך כתוב...

שאהבתם של דויד ויונתן הייתה חזקה. יש מספר פירושים לזה.
  ו' תמוז ס''ה 12:27

חס ושלום!!!

חס ושלום לומר כאלה דברים על דוד המלך ע"ה. והרי זהו איסור מפורש בתורה, שעונשו מיתה, כמ"ש "לא תשכב את זכר משכבי אישה". אני לא מצדיק את התנהגותו של אותו אחד שדקר, שהרי זהו גם נגד התורה - "לא תרצח", אבל היה צריך למחות - בדרכי נועם ודרכי שלום ומתוך אהבת ישראל, כדרכו של הרבי שליט"א מלך המשיח. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!