שאלה י''ד שבט ע''ה 09:48

נא להתפלל לרפואת

אורנה בת מלכה. חולה במחלה ל"ע..... יישר כח ותזכו למצוות!