מ.מ.ל כ''ז שבט ס''ב 09:15

הקרנת וידיאו בטיסה

האם ישנה אפשרות לדבר עם חברת אל-על מראש על הקרנת וידיאו של הרבי? (מדובר במטוס שיש לכאו"א וידיאו)
 משה לוי ג' חשון ס''ג 09:37

עידו וובר

ר´ עידו וובר הצליח להשחיל את הקלטות שלו בערוץ השמע במטוס בצורה קבועה. בשנת תש"ס נסענו לרבי שליט"א לחג הגאולה ג´ תמוז והיינו קבוצה דיי גדולה וראינו ווריאו התוועדות של הרבי שליט"א - זה עצום לראות את אבא בזמן שנוסעים אליו! אולי צריך לדבר עם עידו שייעזור בנקודה זאת.
 א. תמים ו' תשרי ס''ג 22:56

יעס!!! היה לנו וידאו בטיסה

בטיסה שלנו ביום שלישי בשעה 8:00 בבוקר היה לנו וידאו של הרבי לכל אורך הטיסה כל ה´דוסים´ שהיו בטיסה נגנבו על הענין והסתכלו כל הזמן בוידאו!!! החידוש שבדבר לגבי כל הפעמים הוא, שהיה רק מסך גדול ובכל זאת הסכימו לנו להקרין את הוידאו. כמובן עיקר העיקרים הוא שהקלטת העיקרית היא כל קטעי הוידאו משנת תשנ"ג של ´יחי´, נהניתי לשמוע מבחור שהוא לא ידע על כל מיני תאריכים שגם בהם הרבי מה"מ שליט"א מעודד יחי. יעס!!!, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 לייזער כ''ה אדר ס''ב 12:47

לחזק ידי עושי מצוה

כאן המקום להזכיר שיש לחזק את ידי העוסקים בהפצת המעיינות, ר´ שימשון גולדשטיין והצוות, העומדים בראש מכון "לראות את מלכינו", ווידאו שבועי מהרבי שליט"א, בפרט שיש הרבה קיטרוגים בנדון, ונראה כאילו שהלעו"ז מתחזקים, כעת הזמן לצאת ולעודדם להמשיך בעבודתם הקדושה! בברכת יחי, לייזער
 צחי גולדשטיין כ''ז שבט ס''ב 10:51

ווידאו באל על

אני חושב שכל מה שצריך לעשות כדי שיוקרן לכולם ווידאו של הרבי זה: להיות חברמן ולגשת לדבר עם הרבה כבוד עם האחראי על הדיילים בטיסה ולבקש שיאשר לך או שילך בעצמו לקברניט כדי לבקש אישור. אם יש בטיסה יותר מחצי חב"דניקים אז אני לא חושב שיהיה בעיה כל טוב ויחי המלך