טל ב' אלול ע''ה 08:33

קריאת שמע על המיטה גם ביום!

שמעתי שהייתה התייחסות מהרבי שליט"א מלך המשיח, לגבי אמירת קריאת שמע על המיטה גם ביום, למי שקשה לו לאמרה בשעות הערב. אודה לכם אם תוכלו, לומר לי, איזו איגרת זאת? יחי המלך המשיח!
 שיי כ' תמוז ס''ה 09:41

קריאת שמע על המיטה

ב ה לי הרב גינזבורג מעמר הורה לאמר אותה אחריי תפילת מעריב
 לוי י''ז תמוז ס''ה 07:20

כמדומני היתה הוראה של הרבי שליט"א לר' ראובן דונין ע"ה

אחרי יחידות של ר' ראובן שנמשכה עד סוף הלילה, אמר לו הרבי שליט"א מלך המשיח לומר קריאת שמע למרות שכבר התחיל היום. מתוך כתבה עליו בבית משיח
  ט''ו תמוז ס''ה 17:30

תרגום של ההודעה של mendel: קריאת שמע

אני שמעתי שזה אמור מפי הרבי רש"ב לאחד מהתמימים ששאל אותו מה לעשות אם הוא נרדם לפני שאמר קריאת שמע. הסיפור נדפס בספר "המשפיע" או "ר' מענדל". יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 mendel ט''ו תמוז ס''ה 15:56

krias shma

ani shomati shezeh amur mipy hareby rashab lechad mehatmimim shshoal lo mah lasot im hu nirdam lifney sheomar kriaas shma . hasipur nidfas bsefer "hamashpia" oy "reb mendel"