שאלה י''ג שבט ע''ה 04:32

ברוך מקמל ע"ה

בס"ד לפי החישוב שלי בי' תמוז יהיו 12 חודש. האם נערכת אז האזכרה או בתאריך עצמו (י' אב)???? האם יש למשהו פרטים ???
 770 ה' תמוז ס''ה 10:54

ברוך

עושים הזכרה בי' באב 12 חודש.אבל עד אז כבר יהי' התגלותו לעיני בשר של הרבי שליט"א מלך המשיח, וברוך יקום לתחי' בין הראשונים כמו שנאמר "צדיקים יקומו תחילה..." יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 770 ג' תמוז ס''ה 18:18

ברוך

לא עושים הזכרה אחרי 11 חודש. בלי נדר אברר לך עם המשפחה מתי עושים לברוך הזכרה. יחי המלך המשיח!