בן שמעון בני כ''ז שבט ס''ב 05:23

לבוגרי ישיבת "מאור מנחם" רחובות

לבוגרי ישיבת מאור מנחם חב"ד רחובות בשנים נ"ו נ"ז נ"ח נ"ט ס´ ס"א ס"ב ס"ג התכוננו להתוועדות ב770 איש בל יעדר יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד