חיה כ''ו ניסן ע''ה 21:16

מה הכתובת המדויקת של 770-בית חיינו???

וגם איפה אפשר להשיג תמונה באינטרנט של 770 מבחוץ???
  כ''ח סיון ס''ה 11:59

הכתובת

הכתובת המלא הוא: 770 איסטערן פארקוויי ברוקלין 11213 ניו יורק, נ.י. ארצה"ב. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!