בערי ד' אלול ע''ה 12:43

הניגונים שהתקבלו מכל השנים

למערכת האתר למה אי אפשר לשמוע את הניגונים שהתקבלו משנת תשנ"ב ? יחי המלך
  ח' סיון ס''ה 12:21

ניגונים..

מערכת האתר טרם הצליחו להשיג את הניגונים האלו עם מוזיקה. מי שיש לו את הניגונים האלו עם מוזיקה (כפי שיצאו בקלטות בזמנם, או משהו אחר) אכן מתבקש לשלוח למערכת האתר באימייל [email protected] או דרך הקישורים באתר. ותשאות-חן מראש... יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!