דוד כ''ז ניסן ע''ה 09:13

האם מותר לצרוב דיסק עם ניגונים?

לפי ההלכה באופן כללי אסור לצרוב דיסקים שהרי זה גזל, האם מותר לי לצרוב דיסקים של ניגוני חב"ד אין לי כל כך כסף להוציא על דיסקים וזה מאוד מרגש אותי לשמוע ניגונים האם אפשר?
 זלמן ד' סיון ס''ה 23:04

לפי ההלכה . .

הנושא מאד מורכב, אך לפי עדותך הפשטנית 'לפי ההלכה באופן כללי אסור לצרוב דיסקים' אין נפקא מינה לניגוני חב"ד או ניגוני שאר מינים. למה הדבר דומה? לאחד שאין לו כסף לקנות בשר שחוטה ועל כן קונה בשר נבילה . . . אך כנ"ל הדבר מאד מורכב. ותשובתי היא רק על פי הערותך.
 david brian ג' סיון ס''ה 15:56

צריבה

מקובל עלי כאפשרי