יוסי י''ז אייר ע''ה 16:28

למערכת: בסיפור על אלי יונה והשהטים האבודים, כתבתם שיהיה בהמשך תמונות וכו', למה אין???