ישראל כ''ה אייר ע''ה 00:16

יחי המלך המשיח

אנו מאמינים ורוצים לראות את הרבי שליט"א מה"מ תיכף ומיד ממש וזה ע"י קיום הוראותיו הקדושות בהכרזת יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!