אני ה' אדר א' ע''ו 15:39

ליקוטי שיחות חלק א'

משהו יודע אם אפשר למצא את הספר ליקוטי שיחות חלק א' באינטרנט ללמוד ממנו?
  י' אייר ס''ה 17:02

קבל לינק

http://otzar770.com/library/main_book.asp?nBookId=86