בן מנחם י''ד אלול ע''ה 17:41

מצוייני צה"ל שליט"א

ידוע שהרבי שליט"א מלך המשיח קרא ל"נכי צה"ל", מצוייני צה"ל. רציתי לשאול האם היתה התבטאות מהרבי שליט"א מלך המשיח, לגבי חללי צה"ל, לקרוא להם גיבורי צה"ל? יחי המלך המשיח.