בן דוד כ''ז ניסן ע''ה 08:03

מה היחס ליום ה' באייר ?

שאלתי היא - האם מובא משהו מוסמך וכתוב מהרבי מלך המשיח שליט"א על היחס ליום ה' באייר והסבר לזה. דומני שפעם שמעתי משהו על כך שאילולי המאורע דיום זה היו נחסכים חיים של יהודים רבים. על אף שיש יחס הכרה במציאות השלטונית הקיימת בארץ ישראל -ואל כך שהדבר גרם לביטחון ליהודים היושבים באה"ק - אב ההצהרה שנאמרה ביום זה היתה "לא חכמה" וגרם למותם של יהודים רבים. מישהו יכול לתת מראה מקום ? יחי@