כ''ד תמוז ע''ה 16:46

לכבוד כותבי הפורום

הנני להודיע שהניק (שם משתמש) שלי הוחלף מ"י. ג. קטמוני". מכאן ולהבא אכתוב תחת השם "ישראליק". יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!