כ''ו כסלו ע''ו 09:37

שאלות בנושאי משיח

הודאה מאת עילי גנדלמן - נערכה ע"י המערכת. הרבי המשיח? ברצוני לשאול: איך יכול להיות שהרבי המשיח הרי לכאורה כולם ראו ש[כביכול (ח"ו)] ערכו לוי' וכו'. דבר שני אתם תגידו לי תקרא את ההוכחות בספר עתה ידעתי, הרי ישנו ספר שחב"ד הוציאו שנוגד את ההוכחות הללו. דבר שלישי שאלתי מקובל אחד בדורנו בן כמה המשיח והוא ענה 44 אז פיספתם בערך ב60 שנה. ואתם בטח שואלים: איך הוא יודע, מפני שלפני 44 שנה הבבא סאלי ע"ה יצא בהודעה שהמשיח נולד (באותו יום שהוא נולד). ועוד דבר היה לאיזו אישה גילוי משמים מי המשיח והיא אמרה שזה אחד המקובלים בדורנו. אתם בטח שואלים למה היא לא אמרה מי זה, כי היא פנתה לאיזה רב גדול האם לגלות מי זה והוא ענה לה: "אם גילו לך אז זה בטח בשבילך!" ואסר עליה לגלות מי זה. ואני לא מדבר מזילזול אלא מהערכה רבה אני מעריך (לפחות מנסה) כל אדם ואדם. בהערכה רבה, עילי גנדלמן
  כ' אייר ס''ה 13:32

לזיווה

תגובתך צונזרה עקב כתיבה בלתי מכובדת. באם תרצי, תכתבי את התגובה בצורה מכובדת וללא ביטויים לא מתאימים על הרבי שליט"א מלך המשיח ונוכל להכניס את תגובתך בשמחה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
  י''ח אייר ס''ה 12:16

תשובות

לami: התכוונתי לומר שיתכן שהתכוון הבבא סלי זצ"ל שאותו יום היה יום הולדתו (ולאו דוקא הראשונה...) של מלך המשיח. וכפי שהבאתי סיפור שממנו משמע שהבבא סאלי אכן סבר שהרבי שליט"א הוא המשיח. ולעילי גנדלמן: הרבי שליט"א מלך המשיח חזר על הענין עשרות פעמים, שבדורות הקודמים היה הסתלקות משא"כ בדורנו זה, שנשיא הדור חיב להיות תמיד חי בגשמיות ללא שינוי אפילו של גניזה וכו' וכו'. את חלק מהמקורות ניתן לראות באתרנו בקישור: http://www.chabad.fm/264/ יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
  י''ח אייר ס''ה 12:07

מתי הרבי אמר שהוא יחיה לנצח?

הנ"ל תגובה מאת עילי גנדלמן שנערכה ע"י המערכת.
 ami י''ז אייר ס''ה 00:31

The Years Don't match

The rebbe was not born 44 years ago, so even if the birthday of that mkubal was on 11 nissan, the rebbe's birthday was still too long ago to say that the babba salli meant the rebbe . V'hadovor moovon af l'pshitey am comoinee.
  כ''ה ניסן ס''ה 01:16

חי וקיים והוא גואלנו!

אשיב על ראשון ראשון: א. אנחנו כיהודים מאמינים בתורתנו הק', שכל הכתוב בה אמת ללא כל פשרות. הנ"ל כולל ג"כ את כל מה שיאמרו החכמים במשך הדורות, כמ"ש בתורה "לא תסורו מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" ומפרש רש"י - אפילו אם אומר לך על ימין שמאל, ועל שמאל ימין. דהיינו: כל מה שהצדיק והחכם אומר הוא האמת, אפילו אם המציאות נראית כמתנגדת. היות והרבי שליט"א מלך המשיח אמר פעמים רבות שהוא יחיה לנצח. (עיין באתרנו בקישור http://www.chabad.fm/264 לחומר רב בנושא זה). ב. לא ידוע לי על ספר חב"די שיצא נגד הספר "עתה ידעתי". אולי כדאי שתכתוב את השם של הספר, ע"מ שנדע במה מדובר. ג. בקשר לסיפור, לא שמעתי את הסיפור הזה, אך ידוע שפעם כשהתלוננו לבבא סאלי זצ"ל שאומרים על הרבי שליט"א שהוא המשיח, אמר "נאה לו הכל, מגיע לו הכל". ואולי הסיפור שאתה מספר אירע בי"א ניסן, יום הולדתו של הרבי שלט"א מלך המשיח. ובקשר לסיפור השני, לא ראיתי שום סתירה בין הסיפור לבין העובדה שהרבי שליט"א הוא המשיח. אדרבא - אין לך גדול בכל התורה כולה ובכלל זה - תורת הקבלה כהרבי שליט"א מלך המשיח - (שזהו אגב אחד מהסימנים של משיח המפורטים ברמב"ם בפרק י"א מהלכות מלכים עיי"ש). בכל מקרה, לביאורים נרחבים בנושא, ניתן לקרוא את החומר בקישור http://www.chabad.fm/264 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!