טל י''ב אלול ע''ה 03:29

חלוקת כוס של ברכה מהרבי שליט"א מלך המשיח

אני מאמין באמונה שלימה שהרבי שליט"א מלך המשיח חי וקיים בגוף גשמי, ומקיים את כל השו"ע כפשוטו כאדם חי. קראתי על ההבדלה שהרבי עשה, וזה מובן אצלי שכך הוא העניין. אך האם אפשר לומר שהנוכחים ב770 קיבלו כוס של ברכה מהרבי? ואם כן באיזה אופן זה היה. יחי המלך המשיח.
 צפתי כ''ד ניסן ס''ה 16:53

הרבי חי וקיים!

לנו כחסידים ברור ששום דבר לא השתנה והרבי ממשיך להנהיג ולהשפיע עד בלי די, כך גם בענין כוס של ברכה ברור שהרבי ממשיך להשפיע לנו כימי קדם, יחד עם זאת אין זה משנה האם בגשמיות האדם שעבר קיבל יין גשמי וכדו' כיון שכמובן שההשפעה ע"י כוס של ברכה ממשיכה כמובן. כמובן שצריך לעבור ולקבל כוס של ברכה כיון שאנו ממשיכים לתבוע ובוודאי לקבל כוס של ברכה מאבינו רוענו שליט"א יחי המלך שתיכף ומיד יתגלה הרבי שליט"א ושאלות אלה יהפכו לשלאות תיאורטיות.!