טל כ''ט ניסן ע''ה 20:16

מקור לסעודת משיח

האם תוכלו לפרט מהיכן המקור בדברי רבותינו נשיאינו, לקיומה של סעודת משיח.
 צפתי כ''ו ניסן ס''ה 05:45

להת' עזריאל. ב.

הספר המלך במסיבו כעת אינו תחת ידי אבל וודאי שיגעת ומצאת כו' לתועלת הגולשים אביא בזה את תמצית הדברים ע"פ זכרוני בלבד: הרש"ג שואל את הרבי מי קבע את הענין של ארבע כוסות הרבי ענה לו שזה מהרש"ב, הרש"ג שאל שוב הרי זה היה פעמיים בלבד, ענה לו הרבי שזה מהבעש"ט באופן של קבע, והרש"ג שואל שוב הרי אז לא היה ארבע כוסות, מחזיר לו הרבי מה אתה רוצה הרי הרבה מאחינו הספרדים נוהגים לעשות משהו הקשור עם משיח בזמן זה (אולי הכוונה ל"מימונא") שנית: לכאורה אפשר לספור על כף היד את כמות האנשים שנהגו בסעודת משיח לפני שהרבי יצא על כך בפרסום (כמו עוד ענינים רבים ואכ"מ)
  כ''ד ניסן ס''ה 17:39

אחרי בקשת המחילה והסליחה

אני חושב שאתה פשוט מדבר שטויות! תן קצת מקורות לדברים שאתה אומר!
 צפתי כ''ד ניסן ס''ה 16:58

הרבי מנהיג את ליובאוויטש1

האמת היא שהיחיד שהתחיל להנהיג את סעודת משיח זהו הרבי שליט"א מלך המשיח עד אז אף אחד לא ידע מכך! גם הרבי רש"ב פעמיים בלבד!!! הורה לשתות לתלמידי תומכי תמימים בלבד! ישנה שיחה מענינת בין הרבי לרש"ג שכתובה ב"המלך במסיבו" בה הרש"ג שואל את הרבי על המקור לסעודת משיח ושתית ד' כוסות והרבי "מתחמק" כביכול מהשאלות של הרש"ג מי הוא זה שקבע את זה שינהגו כך באופן קבוע!
 יהודה כ''ב ניסן ס''ה 13:02

המקור לסעודת המשיח

מקור המנהג הוא הבעל שם טוב הקדוש שגילה שביום זה מאיר גילוי אורו של משיח. אחרי כמה דורות בזמן הרבי הרש"ב, הוא הנהיג בישיבת תומכי תמימים אז שישתו גם ד' כוסות של יין לכבוד המשיח. ראה כל זה ב'היום יום' של אחרון של פסח. יחי המלך המשיח!