רות י''ט כסלו ע''ו 09:50

מתי הוקם חב"ד?

  כ''ד ניסן ס''ה 00:03

תרגום: מתי הוקם חב"ד?

אבל באמת חבד הוא לא דבר חדש אלא המשך של הבעל שם טוב, זאת אומרת שאם רוצים לדעת מתי זה בכלל התחיל (התחדש - כי זה כבר הי' גם בזמן אדם הראשון) אז זה מהבעל שם טוב.
 Meir כ''ג ניסן ס''ה 17:57

מתי הוקם חב"ד?

Aval bemet Chabad hu lo davar chadash ela hemshech shel haBaal Shem Tov, zot omeret sheim rotzim ladaat matai ze bichlal hitchil (hitchadesh- ki ze kvar haya gam bizman Adam Harishon) az ze mehaBaal Shem Tov.
 דוד י''ז ניסן ס''ה 00:04

על ידי אדמו"ר הזקן

חב"ד "הוקם" ע"י הנשיא הראשון אדמו"ר הזקן רבי שניאור זלמן מליאדי, (נולד ח"י אלול תק"ה, הסתלק כ"ד טבת תקע"ג).
 יצחק ט''ז ניסן ס''ה 22:22

חב"ד נתייסד

בשנת ה'תקל"ב (1772 למספרם)