בערלה י''א ניסן ע''ג 23:23

'על השולחן'

מדוע המדור הזה איננו מתעדכן? על פי הידיעות , ברוך מקמל הגיע כבר ל-077, ואם כן, המאמץ להשיג אותו ולהושיב אותו שיכתוב משהו חדש, צריך להיות קל יותר... ברוך, אנחנו מחכים!