מקצינים ת'עניינים ל' סיון ע''א 20:48

הקצנות בכינוס י"א ניסן

כולנו נהיה בכינוס בט' ניסן לכבוד הרבי מלך המשיח שליט"א שיל"ו
 חסיד חב"ד י''ב ניסן ס''ה 15:51

המופע המוזיקלי כ"סוכריות" לילדים

הגמרא אומרת שמותר לתת מיני מתיקה לילדים כדי לעודדם ללמוד תורה. אחת הדרכים להביא את הציבור הגדול שיבוא להשתתף בשמחתו של הרבי שליט"א מלך המשיח, היא להוסיף גם במופעי שמחה גדולים כאלו.
 אלעזר פרץ ח' ניסן ס''ה 08:13

צריך להגיע לכינוס מהסיבה הפשוטה...

שזה יוסיף כבוד לרבי מלך המשיח שליט"א וכך יצטייר בתקשורת וכו'.
 עליזה ה' ניסן ס''ה 06:38

אתה צודק אבל...

אין הכוונה ל'שירה וזימרה' כדוגמת מה שהולך להיות! אפשר להביא תזמורת או אורגניסט וזמר (כמו בג' תמוז[עם פיאמנטה]ו-הכנס לחוזרים מהרבי לחודש החגים)! והעיקר שנזכה לאכול השנה את קרבן פסח בבית המקדש עם הרבי מלך-המשיח שליט"א, אמן!!! יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!
 א' ה' ניסן ס''ה 06:19

למה לא?

הרבי מלך המשיח אומר שכל הדרכים לקרב את ביאת משיח כבר ניסינו אבל דרך אחת עדיין לא ניסו והדרך היא שיהיה קבלת פני משיח צדקינו מתוך שירה וזמרה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 אורית ד' ניסן ס''ה 05:57

אתה צודק באמת עדיף התוועדות ללא מופעי מוזיקה!

לדעתי ולדעת עוד הרבה אנשים זה ממש מיותר המופע הזה! הכינוס ביא ניסן בשנה שעברה לעומת הכינוס ג' בתמוז אין מה להשוות בג' בתמוז היה הרבה יותר יפה!
 שלום ד' ניסן ס''ה 05:27

מהי המטרה?

אחרי הכינוס הגדול שהיה לכבוד סיום שנת ה-90 ביד אליהו , עם כל התוכן שהיה בו, מהי ההצדקה לערוך כינוסי ראווה בדוגמת מה שעתיד להיות ? בשביל מה להוציא זמן, אנרגיה וממון? אי אפשר להתוועד ליד שולחן?
 אסתי ד' ניסן ס''ה 04:54

למה לא הולך???

אם אתה משיחיסט אתה חייב ללכת מכמה סיבות: א, התוועדות לכבוד הרבי מלך-המשיח שליט"א. ב, יידברו שם על שלימות הארץ. ג, (בוודאי שאתה תוכל למצוא וד כמה סיבות כן (!!!) ללכת! והעיקר שנזכה להתגלות הרבי מלך-המשיח שליט"א נאו!!! יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד!
 חיים ג' ניסן ס''ה 04:30

למופעי מוזיקה אני לא הולך!!!

 יוסי ב' ניסן ס''ה 11:26

בוודאי שנגיע ונביא חברים!