יוסף י''א אייר ע''ג 16:50

חבדניק

איך הופכים לחבדניק? מתי אוכל ליקרוא לעצמי חבדניק? נ.ב אין לידי קהילה יהודית או שליחים
 . ג' ניסן ס''ז 19:36

סתם נקודה קטנה וסיפור מהרבי:

שמעתי מבעל המעשה שלפני הרבה שנים היה אצל הרבי מלך המשיח ביחידות ואמר שברצונו להיות חבדניק. למעשה, זמן רב הוא נהג כל מיני מנהגי חב"ד וקיוה בסתר ליבו שהרבי מלך המשיח יורה לו לעבור ללבושים של חב"ד. (הוא היה נראה מזרוחניק עד אז). הרבי נתן לו רשימה של דברים שאני לא בטוח שאני זוכר את כולם אבל מה שאני זוכר במדויק זה: חת"ת, רמב"ם, גרטל בתפילה (הוא היה כבר נשוי), תפילין רבינו תם ומן הסתם עוד מספר דברים שאיני זוכר כרגע. דבר אחד הוא לא אמר לו אז: לבושים. ואותו אחד שאל: ומה עם לבושים? (כנראה שדובר על סירטוק ולא על כובע) - וכאן הרבי ענה לו: "אתה תלבש סירטוק כשהבן שלך ישאל אותך: "אבא, איפה הסירטוק שלך?". הסוף הפחות טוב של הסיפור הוא שאותו אחד לא הקשיב לרבי, נכנס חזק מאוד לכל עניני חב"ד ולאחר כמה שנים יצא ואיבד גם מה שהיה קודם. (ואין טעם לחשוב אם זה פלוני ופלוני - כפי ששמענו מהרבי מה"מ שיל"ו בהתוועדויות: שסיפור שמספרים נוגע לנו אישית). זה סיפור יוסף שכדאי לך לקחת כצידה לדרך.
 אשריך לגמרי ! כ''ג אדר ס''ז 16:04

יחי המלך

ישר כח על הדבר תורה באמת לענין
 יחי ט''ו אדר ס''ז 09:17

חבדניק

לא יכול להיות!!!!!!!!
 א' כ''ז אדר ב' ס''ה 06:47

תגובה לחיים

נו מה התשובה ?
 חיים כ''ז אדר ב' ס''ה 04:59

אתם מבלבלים את המוח

כולכם מנסים לענות לו אבל כל אחד מתחיל ב"מה זה לא חב"ד", מה שמוכיח שכולכם מדקלמים מה ששמעתם בצפת ולא יכולים לענות תשובה לעניין.
 בשם מאות כ' אדר ב' ס''ה 05:50

ישר כח

ישר כח גדול לכותב התגובה תחת הכותרת "מהות החבניק". היא ממש לענין. בברכת "יחי המלך המשיח".
 שמוליק י''ט אדר ב' ס''ה 08:47

מהות החבדניק

להיות חבדני"ק זה לא להשתייך לאיזשהיא מפלגה כזאת או אחרת. להיות חבדני"ק זה פשוט להיות יהודי חסיד, כלומר, אחד שמכיר את מעלותיו וחסרונותיו ואינו מסתפק באנחות בלבד, אלא הוא כל החיים עובד על מידותיו על מנת לשנות ולהפוך אותם. לשם כך דרושה אצלו נקודת היסוד שהיא כמובן ה"ביטול" וה"קבלת עול" שמתבטאת בהתקשרות מוחלטת למשה רבינו שבדורנו (שהרי "אין דור שאין בו כמשה" - רמב"ם), המשיח של הדור שהוא זה שמקשר אותנו עם הבורא ית' וממשיך לנו את כל השפע. בדורנו הדבר תופס תאוצה במימדים יותר רחבים היות ודורנו הוא זה שיזכה לגאולת עולמים ובמילא לא שייך שנעבור לדור אחר - דבר שמתבטא בהסתלקות הנשיא מהעולם. ההשלכות של עובדה זו הינם משמעותיות בהחלט: נשיא דורנו הינו לא רק המשיח בכח אלא בפועל, כלומר, שהוא לא רק הראוי להיות המשיח של דורנו אלא זה שיגאל אותנו בפועל. לכן: היות ו"אין מלך בלא עם", חייבת להיות מצדנו ההתקשרות והביטול אל הנשיא שהיא היא ה"קבלת המלכות" שמביאה לידי כך שהוא אכן יוכל להיות עלינו כמלך לעולם ולגאול אותנו בפשטות ממש כאן ועכשיו. כעת הננו נמצאים בתקופה ההכי קשה המתבטאת ב"נסיון האחרון" שהקב"ה עושה לנו על מנת לבדוק האם באמת הננו מאמינים לדבריו של נשיא הדור שליט"א - המעביר את דבריו של הבורא ית' - או שרק מתי שהיה לנו נוח וקל האמנו והתמסרנו אליו בכל מכל כל. כאשר הוא שליט"א קבע באין ספור שיחות שדורנו זה הינו האחרון לגלות והראשון לגאולה ובמילא לא שייך שתהיה אצל נשיא דורנו הסתלקות נשמתו של הגואל הראשון השוכנת בתוכו לנשיא הבא - המציאות הינה אכן כך: הוחי וקיים בגופו הגשמי בפשטות ממש. כאשר הוא שליט"א מנבא לנו בנבואה שיש לפרסמה לכל אנשי הדור אשר "הגיע זמן גאולתנו" - המציאות הינה אכן כך שהגאולה נמצאת כבר גם בגשמיות, דרושה רק ה"קבלה" מצידנו המתבטאת ב"פקיחת העיניים" שלנו ע"י לימוד ענייני גאולה ומשיח. וכל זה הוא כשם שכשהוא אומר ברבבות מקרים בניגוד מוחלט לדעת הרופאים אשר הניתוח לא אמור להתבצע, כך גם ההפלה וכן הלאה, - המציאות הינה אכן כך וכל דבריו הקדושים מתקיימים במילואם. אפשר להמשיך כאן אך אינני יודע האם היריעה תהיה מספיק רחבה לכל ההמשך, אבל משער הנני שאם רצונך הוא בכך כנראה שכבר קראת ושמעת על כך רבות כולל בקיראה באתר נפלא זה. זוהי א"כ נקודת החסיד: "ההתקשרות המוחלטת" לכל מילה מדברי רבו, מבלי לערב את שכלו כלל וכלל וללא ספק זה מה שיפקח לנו את העיניים ונחזה תיכף באור פני מלך חיים - הרבי שליט"א מלך המשיח. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ר'מאיר מרדכי אבוטבול י''ט אדר ב' ס''ה 04:08

איך להפוך לחב"דניק

פעם שאלו את מזכירו של הרבי שליט"א מלך המשיח, כמה חב"דניקים יש בעולם? ענה המזכיר בחיוך כמה יהודים יש בעולם? חב"ד כידוע הם ראשי התיבות: חכמה-בינה-דעת, ע"ש שלושת המוחין באדם, ולכן עפ"י זה כל יהודי הוא חב"דניק. ולענייננו הרבי שליט"א מלך המשיח ענה לאדם ששאל אותו איך אפשר להיות מקושר אל הרבי? ענה הרבי: "ע"י שישתתף בהתוועדויות חב"ד - שילמד את שיחותיי, זוהי ההתקשרות. גם אם אין לידך קהילה, תוכל להיות מנוי על אחד מכתבי העת החב"דיים כמו: "בית משיח" - "שיחת הגאולה" וכו' - וע"י כך ללמוד את שיחות הרבי ולהתחזק בכך - כמו"כ עפ"י הפסוק "במקום שאין איש, היה איש" - תוכל להאיר את סביבתך באור היהדות - תספר לאחרים על הרבי (כפי שקראת בכתבי העת) תארגן מסיבות שבת לילדים - אפשר גם מבצע תפילין וכו'. תוכל להתקשר איתי ואנסה אי"ה להדריך אותך. 0505770428. שיהיה לך בהצלחה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 יצחק סבג י''ח אדר ב' ס''ה 14:53

איך להיות חבדניק .

שלום לך יוסף אתה שואל איך להיות חבדניק או אתה רוצה להיות חבדניק . התשובה היא אצליך . אם אתה רוצה הרצון שלך שלך יובילך ואתה תמצא את הדרך . בלי שמשהוא יעזור לך . וזאת הדרך הטובה לכל דבר שאנחנו רוצים אנו להשיג עלינו לעשות מעשה , ראשי תיבות חבד'' חוכמה בניה דעת . היתי מוסיף חובה בכול דרך כלומר בכול הדרכים נמצאים אנשי חבד . והם מחכים לך אתה תראה אותם בכול מקום
 jamja י''ז אדר ב' ס''ה 13:15

חבדניק

לומדים חסידות ומתקדמים בעבודת ה' ומתקשרים לרבי ע"י לימוד החסידות , מאמרים ושיחות והלכותו ובעקר אהבת ישראל...בעזרת ה' שתצליח! ולקרוא לעצמך חבדנ"יק וואלה אני עד היום מתקשה להרגיש ראוי לקרוא לעצמי חבדנ"יק... לגבי קהילה קרובה זה חבל מאוד שאין לידך אולי יש איפשהו באזור ותוכל ליסוע לשבתות.. בהצלחה בכל מקרה ה' יברך אותך ויראה לך את הדרך!
 א' י''ז אדר ב' ס''ה 06:52

להיות חבדניק

להיות חב''דניק זה לא ללבוש כובע וחליפה זה כל יום ויום עבודה מחדש לא נחים ללמוד חת''ת ללמוד רמב''ם לעשות מבצעים להניח תפילין לאנשים לקחת לעצמך משפיע מהוא יעזור לך מה לעשות ומתי? יחי המלך המשיח