מאיר טל כ''ד אדר ב' ע''ו 10:26

אמירת יחי לפני אמירת מודה אני.

בקובץ "הערות התמימים ואנ"ש" שי"ל ע"י ישיבת תות"ל צפת לפני כשבועיים. מובא ביאורו הנפלא של הרב טוביה דורון מבת-ים, בתוספת פסק ההלכה של הרב מרדכי אשכנזי, מרא-דאתרא כפ"ח, המתיר לעשות כן. מומלץ מאוד לקריאה, וגדול המעשה. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
 טוביה דורון א' אדר א' ס''ה 11:52

מוסבר באינטרנט

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ב"ה ימות המשיח כל זה מה שנכתב בהערות התמימים ואנ"ש צפת עלה לאינטרנט בקישור הבא: www.geocities.com/yechilifneimode ומוסבר שם באריכות.
 א' כ''ז שבט ס''ה 10:46

מה זאת אומרת איך עושים זאת?

יחי אדונינו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד מודה אני לפניך מלך חי וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך אבל יש לי שאלה מה הענין של לפני מודה אני מה אי אפשר אחרי מודה אני ואחרי נטילת ידים ?
 ישראל כ''א שבט ס''ה 14:29

מעוניין לקבל על עצמי לומר יחי לפני מודה

איך אני עושה זאת?