ישראל ז' אלול ע''ג 15:26

שאלה כבדת משקל

דין הנחת תפילין דר"ת האם זה מתחיל מהבר-מצוה או מחודשיש לפני הבר-מצוה (זה חשוב בכדי להזמין מראש).
 דוד י''ב אלול ס''ב 21:56

ידועה דעתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א

משום מה ההודעה לא נכנסה עם תוכן אשר צריך להתחיל להניח תפילין דר"ת מיד כאשר מתחילים להניח רש"י חודשיים לפני הבר - מצוה. יחי המלך המשיח!
 אלי י''ב אלול ס''ב 14:44

בנוגע לר"ת.

 א.ש.ק. י''ב אלול ס''ב 14:34

תגובה לשואל שאלה כבידת משקל

 דוד י''ב אלול ס''ב 13:34

ידועה דעתו של כ"ק אדמו"ר שליט"א