בנציעס כ' סיון ע''ד 12:33

יש אפידיוידים

היום קיבלו 5 תמימים אפי דויט בירושלים לאחר שבאו באופן פרטי(!) וחלקם אף קיבלו ל5 שנים. תמים נוסף קיבל מתל אביב ג"כ ל5 שנים! מה יש לכם לומר על זה? יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד נ.ב. אני בין אלו שקיבלו ג"כ שנשמע רק! בשורות טובות