אלי כ''ג אלול ע''ג 17:08

מחפש משרת חזנות לימים הנוראים הבעל"ט

לכל אחי התמימים ואנ"ש. שלום וברכה. באם ידוע לאי מי מכם על קהילה המחפשת חזן לימים הנוראים, אשמח באם תודיע לי לאימייל המצופ"ב. נסיון רב בשליחות ובתפילות להימים הנוראים. בברכת ישר כוח, כתיבה וחתימה טובה.
 אלי י''ב אלול ס''ב 15:04

תודה ישראל

 ישראל י''ב אלול ס''ב 12:00

תברר אצל שלוחים