איתיאל כ''ו אדר ע''ב 20:49

איפה המקור של "ככה ולא אחרת" (אזוי און נישט אנדערש)?

בע"ה אני מחפש בדחיפות את המקור הראשון לכך שחסידות זה "ככה ולא אחרת". אשמח לקבל כאן תגובה, או למייל:[email protected]. תודה רבה
 יצחק ט''ז טבת ס''ה 21:47

אזוי און נישט אנדערש

סה"מ מלוקט ח"א מאמר ד"ה אך בגורל תשל"ה בסופו סה"ש תש"ה ע' 112
 ל.נ ט''ז טבת ס''ה 21:16

אזוי און נישט אנדערש

בהמשך לתגובה הנ"ל, אביא בזה לינק, שם יוכל לראות את השיחה של י"ב תמוז תשח"י אליה ציינתי בתגובתי הנ"ל: http://sichoskodesh.com/pdf/571819.pdf
 ל.נ. ט''ז טבת ס''ה 20:03

"אזוי און נישט אנדערש".

דומני שאינו מדויק מה שכתבת שפתגם זה נאמר על 'חסידות'. סיפור אמירת הפתגם מופיע בשיחות קודש תשי"ח, בהתוועדות של י"ב תמוז ס"ו. ובקיצור, מדובר שם על מאורע מאוד מרגש בו, בי"ב תמוז תרנ"ה, בו הטיל הרבי הרש"ב נ"ע על בנו הרבי הריי"צ נ"ע את האחריות על העסקנות הציבורית, הן בגשמיות והן ברוחניות, ואז אמר את הפתגם הזה. ואמר זאת על האגרת קודש הראשונה של אדה"ז, וכה היו דבריו (לפי המסופר בהתוועדות שם): התחלת ועיקר העבודה צריכה להיות עם מתנים. ובשביל כך צריך לחגור אותם עם 'עוז'. ומה פירושו של עוז – מס"נ. ומס"נ פירושו – "אזוי און ניט אנדערש". כלומר, שהמדובר הוא על מס"נ בכלל (על דברים שעליהם יש למסור את הנפש), ואין לכאורה התייחסות מיוחדת ל'חסידות'. וראה גם באג"ק שונות של הרבי מלך המשיח שליט"א, שמביא פתגם זה בקשר לנושאים שונים, עליהם יש למסור את הנפש.