מרכז הרב ט''ו אדר ע''ה 17:09

האם טוב שקמה המדינה??

בירצוני לדעת מה היחס של הרבי על המדינה למשל האם טוב שקמה המדינה?? אני מבין לשיך את המדינה לגאולה זה טיפשי ולא נכון אבל בלי הציונות האם טוב שקמה המדינה
 חייל י''ח כסלו ס''ה 19:06

תשובה על "בריש גלי"

את דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח שאמר בהתוועדויות אין בעיה לפרסם ולא אליהם הייתה כוונתי כי אותם יכול היום כל אחד למצא באתרים המתאימים (WWW.OTZAR770.COM) אולם מי שיראה את דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח באגרות קודש (והובאה בכתבה באתר זה - באקטואליה- תחת הכותרת אתחלתא דגאולה יבין שישנם ענינים שאין מקומם על אתר חב"די רשמי כי המון יהודים יבינו זאת לא נכון אולם אם נסביר את העמדה בצורה הנכונה אזי הדברים יהוו השלמה מצויינת וכך עומד (כפי השמועה) לצאת לאור קובץ על ידי "חיילי המלך" בשם אתחלתא דגאולה ושם תוסבר בהרחבה (עד כמה שניתן) דעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח ועד אז אני מציע לכל מי שמעוניין לעזור בהכנת הקובץ לפנות אלי באימייל הפרטי [email protected]
  י''ז כסלו ס''ה 03:47

מה הבעיה?

כבוד הרב שנלחם במסירות נפש של ממש במלחמות הוי', שלום וברכה! מדוע אינך מפרסם זאת בריש גלי את דעתו הק' של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח על הציונים?
 חייל י''ג כסלו ס''ה 11:04

אנא צור קשר עימי באימייל

לקבלת התשובה במלואה נא לפנות אליי באימייל [email protected] ואם ברצונך להתעדכן בדעתו של הרבי שליט"א מלך המשיח תוכל למצא אצלי חומר שדי יפתיע אותך יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!
 חיליק י''ב כסלו ס''ה 10:56

שם בעיקר שולל את ה"אתחלתא דגאולה"

השייך לעניינו הוא רק שקורא גם זה (הצלת יחיד או קבוצה) גאולה: "... הבלבול והטשטוש והחילוף והתמורה וכו' דגאולה של יחיד או של יחידים וקבוצות רבות מן המיצר והשבי' [אף דשם גאולה עלי'...] - בגאולה מן הגלות, שמפי חטאינו גלינו כו' וע"י משיח צדקנו נגאל".
  י''א כסלו ס''ה 22:36

יש הערה בלקו"ש

בלקו"ש חלק ה' סוף שיחת פרשת ויצא, יש הערה שמדברת על זה. אם יש למישהו זמן להעתיק ולהכניס - זה יועיל לכולם. כמו"כ בודאי יש עוד כמה מקומות בהם מדברים על כך, מבקשים מכל היודעים לומר את הידוע להם.
 חיליק י' כסלו ס''ה 11:17

כמדומה

שראיתי פעם באיזה מקום הנחיה למורה ששאלה כיצד להתייחס וכו', והרבי ענה לה שפשוט שזה ענין של הצלה גשמית ליהודים רבים. מצד שני יש כמה התייחסויות מאד חריפות לפרוץ המדינה, "ריחק את הגאולה ב50 שנה" וכיו"ב. כנראה הכוונה מצד היסוד שעליו קמה. ויש לתווך.