שמועתי כ''ח ניסן ע''ה 16:15

ר' בצלאל קופציק התוועד השבת במכון אסנט

עם כ-200 תרמילאים מהודו. שמעתי שהייתה שבת פיגוזית.
 מעניין ה' טבת ס''ו 16:57

מעניין שדווקא על הכותרות הכי סתמיות של ההודעות-

יש הכי הרבה תגובות והכי הרבה ויכוחים. בכלל מעניין שאנשים מדברים הרבה רק כשהם מתווכחים או רק כשהם מדברים לשון הרע על מישהו.... כשאין נושא בשני האופציות הנ"ל- הם מסתפקים בתגובה קצרה ועניינית..... עולם השקר.....! משיח בא! יחי המלך!
 ישראל ג' טבת ס''ו 16:05

כל מילה זהב.

 חיליק ח' אלול ס''ד 13:36

פיספסתי משהו?

 שמועתי ז' אלול ס''ד 06:15

מחלוקת לשם שמיים

כל הדיבורים פה הם מחלוקת לשם שמיים. ואל תשחק לי אותה "המעורר הלאומי". כולנו פה חסידים של הרבי שליט"א מלך המשיח, וחדורים באהבת ישראל. כמובן שתמיד יש צורך להוסיף באהבת ישראל. אבל אל תקטרג ח"ו. את התגובה שלך יכולת לעשות אחרת לא בצורה של מוסר. יכולת לכתוב לדוגמא: בואו נתחזק כולנו באהבת ישראל.
 אני ו' אלול ס''ד 18:48

לא קשור

ב"ה לא קשור בכלל, אני בעצמי מכריז כל בקר ערב ולילה יחי המלך, (מובא באחת השיחות הק´ של הרבי שכמה שיותר מרבים בהכרזת "יחי המלך" מקרבים את הגואל ע"י המלכת המשיח) וזה לא קשור כנראה לא הבנתה נכון אמרתי שלא ר ק ציך להכריז, אלא גם לעשות, הבנתה?
 אני ו' אלול ס''ד 18:41

חבל שאתה לא רואה את המחלוקת לבד

ו אף אחד פה לא מקטרג ל"ע, האם כבר אסור לעורר את העם לחשוה על מעשיהם ודבוריהם?,,,
 ר´מאיר מרדכי אבוטבול ו' אלול ס''ד 06:58

תפסיק לקטרג על עם ישראל

חסידות חב"ד ליובאוויטש לדורותיה, לא אחזה ואינה אוחזת עתה, בשיטות המוסר וההפחדה. אל תקבע לקב"ה מדוע נפטרו ל"ע יהודים בתקופה האחרונה. הרבי שליט"א מלך המשיח התבטא, שיהודים נרצחים ל"ע, רק מעצם הדיבורים על מסירת חלקים מארץ ישראל. ולא מדובר רק על יהודים שנרצחים הי"ד בפיגועים ה"י. אלא גם כפי שהתבטא הרבי שליט"א מלך המשיח, גם יהודים שמתו ל"ע במיתות משונות. אל תגרר ותיסחף אחרי אותם "מחזירי בתשובה" האוחזים במידת הדין, הממציאים השכם וערב סיבות פרי דמיונם הקודח, מדוע נפטרים ל"ע יהודים. הרב שלום דב-בער הלוי וולפא שליט"א, סיפר פעם בהתוועדות חסידית. כי כשביקר אחד המרצים הידועים בארה"ק, האוחזים בשיטת המוסר בארה"ב, ביקש לרתום את שליח הרבי שליט"א מלך המשיח, בסיוע להביא יהודים להרצאותיו. כשהכניסו את בקשתו לרבי, שלל זאת הרבי שליט"א מלך המשיח וכתב: "לא מהם, ולא מהמונם". להתחזק באהבת ישראל תמיד צריך. באהבת ישראל נביא את הגואל. יחי המלך המשיח.
 חיליק ו' אלול ס''ד 04:38

על מה אתה מדבר איזו מחלוקת?

 שמועתי ו' אלול ס''ד 02:08

מה הקשר בכלל? אתה בעצמך זורע מחלוקת.

האם בגלל שזה לא מוצא חן בעינייך שמכריזים עפ"י הציווי של כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח, הנביא והנשיא של דורנו, יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד, אז זה נחשב ח"ו מחלוקת. האם חסידי חב"ד הפסיקו את מבצע תפילין בגלל שזה לא מצא חן בעייני גורמים הקוראים לעצמם תורניים? אהבת ישראל צריכה להיות בינינו, בלי שום קשר להכרזת יחי... שהיא רצונו של מלך מלכי המלכים הקב"ה, שמסרה ביד נביאו, הרבי שליט"א מלך המשיח. באהבת ישראל נביא את הגואל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 אני ה' אלול ס''ד 19:40

חבל

האם שמעתה ונודע לך על כל המקרים העצובים שפקדו את עמ"י בימים האחרונים? למה אתם עושים מחלוקת!! זה ממש מכאיב תחשבו על זה, שמה שיביא את המשיח זה האהבת חנם ולא רק אותם כרזות כמשיח נאו! יחי המלך! וכו´ אמור מעט ועשה הרבה!! חשבו על זה!!
 חיליק א' אלול ס''ד 13:49

"ידוע"?

מקסימום יש איזו שמועה בענין פרסום לעיתונות (שגם מקורה לא ברור לי) כיון שהקוראים בין כה בטוחים שישנה הפרזה וממעיטים מהכתוב, אז הכוונה שכשאתה תדבר איתי על התוועדות תכפיל את מספר המשתתפים ב4?! ושוב סליחה משמועתי, אם הוא פשוט לא ידע.
 שמועתי א' אלול ס''ד 06:30

איפה הרבי כתב כך, ומה תוכן המכתב

 אלעזר פרץ ל' אב ס''ד 18:17

לעצם העניין: ידוע שצריך 'להגזים' בעניינים של הפצה

 יחיעם ל' אב ס''ד 15:26

ויחי המלך המשיח למה לא אומרים?

 בת ימי ל' אב ס''ד 03:01

לחיליק: אתה ממשיך עם ההתנהגות השחצנית שלך

וחבל מאוד! באהבת ישראל, נביא את הגואל! יחי המלך המשיח לעולם ועד!
 אַין ל' אב ס''ד 01:21

יחי.........

יחי האהבת ישראל! יחי השלום! תחי האחדות! חבר´ה מה קורה לכם?
 חיליק כ''ט אב ס''ד 14:04

מצטער אם נפגעת

א. לא הגזמת רק (...) במאה, אלא במאה חמישים במילים פשוטות הפרזת ב4. ב. חבל שלא ציינת שכך שמעת, אז רק הייתי מתקן את השמועה, אבל את זה כתבת בוודאות ורק הוספת ש"שמעת" שהיה שבת פיגוזית. ג. זה הצטרף לניקך אשר בחרת לך , "שמועתי" שמורה על שמועה בלתי מבוססת וכו´. ולכן ציינתי שמצד "האומר דבר בשם אומרו" חשוב שנדע בכל הודעה פה מי הכותב, כך לכל כותב יש רקורד וכפשוט. ד. בת ימי, בשורת הודעתך המערכת מציינת חדש (באופן זמני) ולת (ללא תוכן).
 בת ימי מוקצן כ''ט אב ס''ד 03:05

לחיליק, כל הפוגע במום, במומו פוגם.

 שמועתי כ''ט אב ס''ד 02:59

חיליק! צריכה שתהיה אהבת ישראל גם בפורום

חבל שאתה מבקר את הידיעה שכתבתי, בהתנהגות שחצנית ומתנשאת. כתבתי ששמעתי שכך היה. אז טעיתי ב-100 אנשים, אז מה?! העיקר שב"ה הייתה שבת נפלאה, לנחת הרבי שליט"א מלך המשיח. בשביל זה צריך לכתוב בצורה כזאת? תתאפס על עצמך חביבי. אני סלחתי לך. באהבת ישראל נביא את הגואל. יחי המלך המשיח!
 חיליק כ''ח אב ס''ד 14:22

חבל שאין פה שמות קבועים

כך שהיינו יכולים לדעת את רמת המהימנות של הכותב "שמועתי", אולי התכוונת לטובה, אבל העובדות אינן עומדות בקנה אחד עם הקשקושים שלך, לא היו בשבת אפילו מאה איש בטח שלא "מאתיים תרמילאים", מה שלא סותר לזה שהיתה שבת מוצלחת מאד (פיגוזית אמרת?).