א´תמים ג' כסלו ס''ג 17:21

בקשר למדור "מזל טוב"

במדור מזל טוב (שהוא דרך אגב מדור חשוב ומשמח) ישנם מספר דברים המפיעים לי אישית ומהם: א. תאריך: אין ולא מצויין ליד ההודעה תאריך ולכן אין לנו הקוראים אפשרות להעדכן ממתי השמחה שלפננו. ב. כשמגיע מזל טוב ל"יוסי כהן" (לאו דווקא השם הזה, פשוט זו הדוגמא שעומדת כעת מול עיני) צפות ועולות בראשי לפחות 5 (אם לא יותר) אפשרויות למז"ט אפשרי. על כן אני רוצה לבקש שאם אפשר אז לציין לפחות את מקום מגורי ההורים שיחיו. שנשמע רק בשורות טובות והעיקר שנשמע את קול השופר של הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממ"ש. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!