זאב כ' אלול ע''ב 09:14

מה קורה לנו - לחב"ד ???

לא ברור לחלוטין - מדוע רבני חב"ד שותקים ??? מה קרה להם - הדם נשפך כמים, העם מבולבל , גם אין שום מנהיגות רצינית - שמציע משהוא רציני , מעשי ו"הבונה" !!!! ו חסיד חב"ד עוסקים במבצועים , מרחיבים מוסדות, ואפילו מכריזים את "היחי" - היום זה מאוד אופנתי - היות ולא מחייב כלום - רק תכריז - ואתה - משיחיסט !!! ו הכל תלוי בנו - בחב"ד !!!! איך שנחליט ומה שנעשה - כך יהי´ה !!!! ראשית - צריך למחות כמו שרק אנו יודעים - להוציא בחורים וגם אנ"ש כמובן - לצמתים ולרחובות, שנית - יש לפרסם את מס´ הפקס ולכתוב עצומות חתומות ע"י אנ"ש לראשי הממשל הבוגדני - חבורת פושעי אוסלו הכוללת ימין ושמואל כאחד !!! ו שלישית - להפעיל לחץ על רבני חב"ד - קודם כל - כל אחד - על הרב שלו ולהשתדל שהרב - על הרב שלו וכו´ ולהגיש עצומה חתומה לועד רבני חב"ד עם הבקשה לקבל החלטה ולתת הוראות ברורות , ולאותם ה"ספקנים" לגבי עצם המחאה שכביכול לא תועיל - ברור שזה נובע מחוסר אמונה בדברי הרבי מה"מ - אשר אומר שכל מחאה פועלת את פעולתה - זוכרים את דברי המרגלים שאמרו "מבלי יכולת ..." !!!! דברי הרבי - הם כידוע - ד א " ח וכאשר הוא מודיע שצריך למחות - הרי זה בודאי תועיל , ומי שאינו מיישם את דברי הרבי וממאן להאמין בהם - הרי הוא עדת קורח שמיאנו להעמין בכוכו של משה רבינו !!! ו ולאותם העקשנים - כפי שהמה"מ פונה אליהם - היות ומדובר בפיקוח נפש ממש - מוטלת עלינו חובת מחאה - מבלי לחכות לרבנים מכוון שזהוא חובת גברא - ויפה שעה אחת קודם !!! ו דברים דומים לנ"ל השמיע לאחרונה גם הרב גרונר - ו מזכירו של הרבי מה"מ
 מוישה כ''ב אב ס''ב 03:00

שטויות!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

יש להפסיק עם הטענה הזאת בקשר לרבני חב"ד - אלו שטויות במיץ. רבני חב"ד הוציאו בעבר הודעות בקשר למצב ועשו מחאה מספקת. הבעיה היא לא ברבני חב"ד וצריך להוציא את השטות הזאת מהראש. ואם רבני חב"ד יוציאו עוד מכתב זה מה שיעזור?!
 אלעזר פרץ כ''ד אדר ס''ב 15:21

שמועה מספרת...

מבלי חלילה לפגוע בתוכן מכתבך החשוב, זאב, ע"כ שגורמים אינטרסנטיים מונעים מרבני חב"ד שליט"א, את פעילות המחאה הרצויה וכו´ וכו´, ישנה שמועה שדבריו של המזכיר הרי"ל גרונר שי´, נאמרו לבקשת ידידו המכהן כמנכ"ל צא"ח בארץ, אשר רה"מ שרון אינו הסכים לפגשו, למרות בקשות חוזרות ונשנות מטעמו, ומטעם מקורביו. (יש לציין שרה"מ הינו ידיד טוב של ר´ שליימק´ה מיידנצ´יק יו"ר אגו"ח בארה"ק, ואף קיבלו לפגישה מיוחדת יחד עם הרב אשכנזי, ר´ שלמה קאליש ונוספים) אז כפי שנמסר לי, תוכן דבריו של הרב גרונר שי´ נאמרו על מנת לעורר את הרבנים למחאה, שתוביל להפלת ממשלת שרון ולהחזרת ידידו של מנכ"ל צא"ח - רה"מ לשעבר נתניהו. אינני בא לחוות דיעה בנושא, אלא רק להביא לידיעתכם. (וכמובן, שחובה למחות כנגד כל ממשלה ההולכת נגד דעת קודשו של הרבי מלך המשיח שליט"א) ותיכף ומיד מגיעה הגאולה השלימה, וראש הממשלה שם יהיה משיח צדקנו ! יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 בערלה כ''ד טבת ס''ב 10:21

המחאה האקטיבית

כשהתעורר הצורך להעלות לשלטון את ביבי, רבני חב"ד לא הוציאו מכתב שבו הם קראו ´לומר תהלים´, או לקיים יום תפילה. לא ולא! הם הוציאו לרחובות את כל אנ"ש והתמימים - דבר שכמוהו לא היה אף במערכת הבחירות הסוערת בתשמ"ט!!! - ואיני נכנס כאן לשאלה אם היה בכך צורך - זה לא נושא לדיון כרגע. ואילו בעניין כל כך חמור, שרואים בוודאיות שדרך מסויימת מוליכה לשפיכות דמים, ונשפכים דמים בפועל בכמות מבהילה שלא הייתה כמוה מאז מלחמת ששת הימים, ואולי אף לפני זה, מסתפקים הרבנים במחאה צמחונית שכזו... מי אני שאומר לרבניםמ מה לעשות, אך, בכל זאת, רק להזכיר עובדות: בנ"ו היה חשש, שאם פרס יעלה, ימשיכו הפיגועים באותה כמות כמו שהיה לפני זה. כיום אנו מסתכלים על הימים הללו בגעגועים... נו, תגיד, מוישה, הרבנים מוחים???
 זאב כ''ד טבת ס''ב 08:37

חזקה על תעמולה שפועלת פעולתה

הרי הרבי אמר שחזקה על תעמולה שפועלת פעולתה. . .
 זאב כ''ד טבת ס''ב 08:36

מה קורה לנו - לחב"ד?

מכרוז שהתפרסם בשם הרב גרונר נכתב שהרבי שליט"א מלך המשיח אמר ש"חזקה על תעמולה שפועלת את פעולתה. אם כן, חובה עלינו להפגין נגד מדיניות הממשלה ולחסל את ראשי הטרור
 מיכאל כ''ד טבת ס''ב 00:52

שום שטויות

ב"ה זה לא נכון לומר שרבני חב"ד יוציאו מכתב נוסף, וגם לא זה מה שהכותב התכוון, (לפענ"ד). הכותב התכוון על קמפיין דוגמת זה שהיה בזמן נתניהו בתשנ"ו, (וכעת היות וזה בין-הזמנים, זה לא יהיה על חשבון לימוד וכיו"ב). מדובר על מבצע ארצי מקיף וכללי (שינוהל לדוגמא: ע"י מטה שלימות הארץ וצא"ח) ולא עוד איזה מכתב שאף אחד לא שמע עליו. בברכת בשורות טובות ועד לבשורה העיקרית הגאולה האמיתית והשלמה תיכף ומיד נאו ומלכנו בראשנו. יחי אדוננו מורנו ורבנו מלך המשיח לעולם ועד