לאה הילינגר ט''ו אדר ע''ה 21:50

תפילה למען חולה בזמן התוועדות

בס"ד שלום רב אנא התפללו למען החולה אברהם שפריץ בן חיה. על פי אגרות הקודש יש להתפלל למענו בזמן התוועדות ביום חמישי. אנא אם מישהו מוכן בבקשה כתבו לי. מודה מראש לאה
 יהודית כ''ג אייר ס''ד 15:03

מסיבת הודיה תוך כדי התועדות

אגרות קודש ,חי" עמ , רמא" ,,,,,,,,,,,,,,, שני ענינים עיקרים בזה , ואהבת לרעך כמוך,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, והודאה לה" כי טוב כי לעולם חסדו,יודו לה" חסדו ונפלאותיו לבני אדם, ז,א,היסוד דחדוש העולם, שעי"ז אפשר - שדוד - המערכות - והטבע - עשיית נפלאות לבני אדם בעולם הזה,ויהי רצון אשר ע"פ פסק והוראת רבינו הזקן,שהודאה מורה והוכחה על אשר חוזר לבוריו לגמרי (סדר ברכות הנהניןפרק יג" ה" ומיוסד בדברי ר"זל ראשונים*) ראה עט"ז לשו"ע או"ח סרי"ט ממכילתא ורש"י ועוד, ימשיכו ע"י סעודת הודאה זו רפואה השלימה ועד שיחזור לאיתנו בכל המובנים ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 אביטל י''ט אייר ס''ד 23:02

להיות נוכח בהתוועדות?

האם צריך להיות נוכח בהתוועדות? או שהכוונה לומר לפחות פרק תהילים בבית, באותו זמן ? אם הכוונה לומר מהבית, כדאי שתפרסמי מתי (שעה), ותידעי גם אנשים קרובים שאת מכירה, ושמכירים את אברהם. מאחלת רפואה שלמה לאברהם בן חיה, ולכל חולי ישראל. ריבונו של עולם צרות רבות לעם וארץ ישראל, עד מתי?