יחי ז' כסלו ע''ג 17:31

מירון בכותרות

כל מי שיש לו רעיון לפירסום במירון. בכל אופן שהוא, שיציע
  י''א אייר ס''ח 08:51

נשמע עסק יקר מדי!