<font color=red><B>זלמן</font></b> ט''ו אב ס''ב 10:08

מדור ד"ש מ-770 החל להתעדכן בתדירות

ב"ה אני לא יודע אם כולכם שמתם לב, אך מדור על השולחן החל להתעדכן בתדירות קצת יותר גדולה. אנחנו נשתדל לעדכן את התמונה לפחות םעמיים או יותר בשבוע, למעוניינים יש פה קישור. ושוב רציתי להזכירכם בנוגע לשליחת חדשות לאתר - אנו נשמח לקבל מכם ידיעות על הנעשה בסביבתכם, ידיעות מעניינות יעלו בעז"ה למדור החדשות באתר! יחי המלך המשיח לעולם ועד! זלמן
 איציק ט''ו אב ס''ב 15:16

ט"ס

ב"ה אתה לא חייב להכניס את ההודעה הזאת אבל נפלה טעות בהודעה שלך (זלמן) אתה כותב על מדור - ´על השולחן´ למרות שהכוונה באמת למדור ´ד"ש מ-770´