רינת שרון א' תמוז ע''ב 06:41

נישואים שניים

גיסי מתחתן - במזל טוב - בפעם השנייה. יש לו שני ילדים מנישואים קודמים בני 8 ו-5. האם ישנה בעיה הילכתית או אחרת שהם ישתתפו בחופת אביהם?
 אברהם ביטקין כ''ז טבת ס''ד 07:53

אין בכך שום בעי'ה.

ב"ה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! שמעתי כמה פעמים על כמה לבטים בזה, אך אף אני לא מצאתי לכך שום יסוד. בכבוד רב, אברהם ביטקין מסדר-קידושין מוסמך רחובות.
 יהודי טוב כ''ו טבת ס''ד 16:40

כדאי לדעת

בכלל בכל הנושאים האלו כדאי להוועץ רב, לדוגמא במקרה זה ליתן להתיעץ עם הרב מסדר הקידשין בעצמו. מזל טוב יחי המלך המשיח
 יעיש כ''ו טבת ס''ד 14:12

שמעתי שלא מביאים אבל אני לא יודע מקור לזה.