תמים כ''ו תשרי ע''ו 03:25

שאלה/הודעה

ב"ה יחי אדוננו מורינו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד ! ק"ב שנים להולדתו של הרבי שליט"א מה"מ וג"ן שנים לנשיאותו הרמה שיל"ו האם יש אפשרות לארגן "מבצעים" של בשורת הגאולה וזהות הגואל בעיר פתח תקווה, ואם יש אפשרות , למי לפנות ??? והאם יש כבר פעילות של מבצעים בפ"ת ??? ויהי רצון שנזכה לעלות בטנקי"ם לארצנו עם המבצעים ונש"ק בידינו כולנו ע"ג ענני שמיא אל הר המורי´ שם תשרה שכינה ובכל זה התגלותו המיידית והשלימה של כ"ק הרבי שליט"א מה"מ למטה מעשרה טפחים, מתוך שמחה וטוב לבב! ותיכף ומי"ד ממ"ש! אכי"ר! עה"ח הת´ משה כהן - פתח תקוה עיר הגאולה ת"ו
  י' אייר ס''ה 17:06

תפנה לת' ברוך זאב לנקין

03-9319052