מענדי י''ג אב ס''ב 07:53

אביו של הת´ דודי שי´ שטרסברג נפטר אתמול בלילה

הר´ החסיד ר´ יעקב נח שטרסברג, נפטר הלילה בשעה 2:30 (שעון ניו יארק) 9:30 (שעון ישראל) תלמידי התמימים ההמומים והכואבים משתתפים בצערו.
 יצחק י''ג אב ס''ב 13:17

תנחומים לת' דוד שיחי' שטרסברג

כמה מזעזע לשמוע שאביו של אחינו היקר, "טייערע ברודער" תמים מקבוצה ה´תשס"ב, נפטר. איום ונורא!!! המקום ינחם אתכם בנחמת ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד!!!
 חבר מה´קבוצה´ י''ג אב ס''ב 10:27

איש חסיד

הוא בכלל לא הכיר אותי ובכ"ז כשרק שמע מבנו שי´ שאני צריך עזרה למצוא כרטיס מיוחד, ע"מ לנסוע לרבי מלך המשיח שליט"א הוא עצמו הלך לברר בשבילי!!! אין מילים,... (מי שהכיר אותו אנא שיספר משהו)
 שניאור י''ג אב ס''ב 08:27

בשם כל חבריו לספסל הלימודים

ב"ה אני רוצה להעביר מכאן את תנחומי בשם כל חבריו של דודי לספסל הלימודים קבוצה ה´תשס"ב, שנזכה להראות בקרוב עם הרבי שליט"א מלך המשיח ותיכף ומיד ממ"ש, והקיצו ורננו ... והוא בתוכם. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 יחיאלוב י''ג אב ס''ב 08:09

משתתפים בצערו העמוק

המקום ינחם אותם עם שאר אבלי ציון וכו´