שמוליק אוירכמאן י''ב אב ס''ב 19:21

לכל ידידי וחברי השוהים בארצנו הקדושה

ב"ה לכל חברי וחברי כתתי השוהים בארץ הנני שמח להזמינכם לחתונתי שתתקים אי"ה השבוע ביום חמישי ט"ז אב באולמי "נאות ירושלים" בשעה 7 בערב (החופה תתקים לפני השקיעה) קבלת הפנים תתקים בישיבת תומכי תמימים המרכזית כפר חב"ד בשעה 5 אנא ראו הזמנה זו כאישית. מקווה לראותכם - שמואל אוירכמאן