יוסק´ה י''ב אב ס''ב 15:55

הגיע באמת הזמן

עד מתי? עד מתי? עד מתי? רבש"ע?
 יחיאלוב י''ב אב ס''ב 16:45

מה הכוונה?

על מצה הבכי הלזה?