מאיר י''ב אב ס''ב 01:32

כבוד והערכה

ב"ה תודה ויישר כח להנהלת האתר ובמיוחד לזלמן מנהל הפורום על הצנזורה בזמן האחרון. אמנם זהו פורום שבו כל אחד אמור לבטאות את דעתו, אך כיון שישנם קטני אמנה שדעתם משונות ומזלזלים בכל דבר שבקדושה, המעשה שעשיתם הוא דבר המוכרח. ובמיוחד שתפקידנו הוא להכין את העולם כולו לקבלת פני משיח צדקינו צריכים לראות שכל הכלים לכך יחזיקו רק טוב,ברכה ושלום. ומלבד כל זאת, זה גם מעלה את הרמה של הפורום, ועוד והוא העיקר שגורם קידוש השם וכבוד ןנחת לרבי.