מני י''א אב ס''ב 21:45

אתם מוזמנים להצטרף לשילוב המתאים לתמים בבין-הזמני

ב"ה יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד! לכל התמימים היקרים! בימים אלו נפתחת ישיבת בין הזמנים באזור היוקרתי הרצליה-פיתוח הישיבה מוקמת ביעוץ עם רבנים ומשפעים מהישיבות הסדר יום מאוכלס בלימוד מהנה המותאם לימים אלו(בית בחירה וכו´) בישיבה ימסרו שיעורים מגידי שעור מהישיבות וכן יתועדו משפיעם ובנוסף לגודל הענין המשפיע על המקום הנ"ל יקבל כל תמים שישמור על הסדרים 100$ לפרטים והרשמה:812832-051