א´תמים י''א אב ס''ב 15:54

אבד חסיד מן הארץ - ר´ ראובן דונין

באמת אבידה עצומה! חסיד של הרבי מלך המשיח שליט"א - מקושר אמיתי!!! ויה"ר שיבולע המוות לנתח בהתגלות הרבי מלך המשיח שליט"א תומ"י. פשוט אין מה לכתוב אחרי כזה דבר (תבינו אותי...) יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.