אפרים פליגל י' אלול ע''ג 21:27

תפילין למכירה

למכירה תפילין כתב אר״י שנכתבו ע״י סופר יר״ש הרב יהושע לפשיץ מאנטוורפן חסיד חב״ד בשנת תשנ״ח במחיר 350$ לפנות בטל´: 329845-051 לבקש את אפרים פליגל