חנוך י' אב ס''ב 09:42

משהו דחוף

כפי שכתבתי קודם, עוד מעט שבת אצלנו (ישראל)אבל קודם ראיתי הודעה יפה של דודי הגולש (???). שצריך להיות ´שיויתי. .´. גם במחשב אינני יודע להיכן היא נעלמה, היות ונכתבה בצורה חוקית, לכן הנני מזכיר לכולם תדעו גם כא בפורום צריך להיות שיויתי וכל הכבוד להנהלה. שבת שלום בי סיימתי.
 משה י''א אב ס''ב 17:52

הרב דונין

ניחומים למשפחה