ישראלוב י' אב ס''ב 09:06

מזעזע!!! על הרצחה של יוכבד הי"ד

די!!!
 חנוך י' אב ס''ב 09:22

אכן כך

עד מתי?! תראה את דברי העכשויים (מעליך)