דודי הגולש י' אב ס''ב 08:53

שיותי ה' במחשבי תמיד

זה ממש נפלא שעכשיו יש מערכת בקרה על מה שנכנס לפורום זה מעלה מאוד את הרמה בכלל כשגולשים ובפרט בפורום חב"די שבו יושבים חיילים של הרבי שליט"א חייבים לזכור שהרבי ניצב עליו!!! כידוע מה שאומר הרבי בבאדתי לגני שתצפד עורי על בשרוי בגלל...
 יצחק י' אב ס''ב 13:07

לחזר על לשון נקיה

ב"ה יישר כח רב למנהלי האתר על ה´שיפור´ לטובה שהכניסו כאן, כדי שמדור זה אכן יוכל להזדהות עם הנאמר בראש העמוד "פורום ´"סעווען סעוונטי"´ - קסול". וימשיכו לעמוד על המשמר, ע"מ לפעול בכוון של העבודה היחידה שנותרה לנו. אך בנוסף לזה היה כדאי שישימו לב לעורר את הקוראים על כתיבה תמה ללא שגיאות כתיב, ואמנם הקורא אשר מעונין להכניס את ידיעתו, משתדל הוא אשר תתפרסם במהירות האפשרית, אך מומלץ שיקדיש עוד מספר שניות ע"מ לעבור על אשר כתב, למען ירוץ הקורא בו. ובכלל, לפעמים טעויות כתיב משבשות את תוכן הנכתב, ויצא שכרו של הכותב בהפסדו, ואם לאחר כל זה עדיין נמלטה הטעות מעינו של הכותב, היה מן הראוי אשר מנהלי האתר ימצאו לנכון לעצמם, באם יש להם האמצעים הדרושים לכך, שיתקנו בעצמם את הדרוש תיקון, ע"מ להגיש לקהל הקוראים נושא נפלא ומתקבל, וכהנזכר בש"ס 4 פעמים (ואחד מהם הוא - מן המסכת הנלמדת בישיבות חב"ד בשנת ה´תשס"ב - במסכת בבא קמא דף צ"ה ע"א), הסברא ד´אחריות לאו טעות סופר´ בתודה מראש, נ.ב. נסיים ענין זה בנושא שזהמ"ג והוא ע"פ המובא ברמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יג הלכה יט: שבת שאחר תשעה באב מפטירין נחמו נחמו עמי, דלאחר כל הצרות אשר היו בכפלים, זוכים לגאולה אשר גם היא באה בכפלים, ויה"ר שנזכה כבר לגאולה השלימה, ע"י הרבי מלך המשיח שליט"א. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד